Klimattjänsten för Privatpersoner

Om Klimatkompensation

Att klimatkompensera innebär att vi bidrar till att omvärlden snabbare kan övergå till förnybar energiproduktion. Pengarna går till projekt där man bygger bland annat vindkrafts parker och solcells parker i utvecklingsländer.

Vi fokusera i första hand på utvecklingsländer som är mer utsatta och inte har medlen att komma ifatt tillräckligt snabbt. Projekten vi sponsrar bidrar till stor allmännytta för lokalinvånarna i form av bland annat arbetstillällen.

Vi tror att klimatkompensation är en viktig del i hur vi ska kunna rädda planeten tilsammans. Vi tror också att det är viktigt att göra mer. Det kan handla om att sortera soporna, släcka lyset när du går hemifrån, undvika bil och flyg som transportmedel och mycket mer.

Ni kan läsa mer om projekten vi sponsrar nedan.

Vill du läsa mer om klimatkompensering?

Vindkraftsprojekt i Indiska staten Madhya Pradesh av Orange Mamathkeda

 

Snabbfakta: 

Projektet bygger ut fler förnybara energikällor i form av vindkraft i den indiska staten Madhya Pradesh.

Det kommer att resultera i mindre CO2 utsläpp samtidigt som det ökar den ekonomiska tillväxten i regionen genom att inkludera lokalbefolkningen i arbetet.

Genererar energi till 42,000 hushåll varje år, allt från förnybara energikällor.

Förväntas minska koldioxidutsläppet med 1.23 miljoner tCO2 om 7 år.

 

 

PROJKETETS PÅVERKAN OCH FÖRDELAR

 • Den förbättrar kvalitén av utbildningarna.
 • Stödjer och främjar ett renare miljö i det lokala samhället.
 • Förstärker de medicinska anläggningar
 • Skapar infrastruktur för drickbar vatten
 • Erbjuder jobbmöjligheter för den nya generationen
 • Stöttar och erbjuder möjligheter för lokala kvinnor.
 • Värnar om miljön

400 Megawatts Solparks Projekt i Bhadla, Rajasthan, Indien

Snabbfakta:

Projektet kommer att generera förnybar solenergi, energin kommer att transporteras genom det regionala elnätet. Projektets uppskattade totala koldioxids utsläpps reduktion är 694,471 ton CO2e. CO2e är ett mått som innefattar även andra växthusgaser. Elproduktionen kommer att ersätta fossil energi om 732,874 Mwh/ år.

PROJEKTETS PÅVERKAN OCH FÖRDELAR:

 1. Hittills har 27 Utbildningstillsfällen genomförts. Syftet är att utbilda och bygga kompetens om följande:
  • Förståelse om tobaks påverkan på den kardiovaskulära hälsan och möjligheterna allmänheten har för att minska riskerna för hjärt och kärl sjukdomar från tobak. Detta samt stroke (hjärtinfarkt) är den främsta dödsorsaken i världen och användning av tobak är den näst största anledningen till att man får hjärt, kärlsjukdomar och stroke. 
  • Brandbekämpnings övningar, för att skapa en krisberedskaps plan för organisationen. Utvärdering av drift och underhålls arbete så att berörd personal kan utföra deras arbetsuppgifter effektivt och bevaka liv och egendom. Är de anställda och berörda ägare utbildade inom krisberedskap så bör hantering vid en nödsituation vara effektiv.
 2. Läkar mottagningar uppmuntrar till användning av tillgängliga näringsrika mat produkter i området. Målet med detta var förbättra näringsintaget av invånarna särskilt familjer. Näringsstrategin antogs för att skapa medvetenhet och på så sätt öka konsumtionen av näringsrika frukter, grönsaker och ingredienser. Medlemmarna i teamet gjorde en omfattande presentation för att främja och betona vikten av en varierad kost och för att öka kunskap och utbildning om matlagning. 
 3. Projektet har skapat 10 arbetstillfällen (10 anställningar)
 4. Man har byggt gatubelysning i området för att bidra till säkrare vägar.

Bli Klimathjältar idag!

CO2 1 Person

0 kr
Per Månad

CO2 2 Personer

0 kr
Per Månad

CO2 4 Personer

0 kr
Per Månad

Läs om projekten som vi sponsrar

Rulla till toppen