Klimattjänsten - Vårt Sätt Att Göra En Positiv Klimatinsats

Varje individ lämnar efter sig ett CO2 avtryck, detta har i sin tur en negativ påverkan på klimatet eftersom det ökar utsläppet av växthusgaser.

När vi åker bil, buss eller flyger ökar vi CO2-utsläppet till atmosfären. På individnivå anses detta inte ha så stor effekt och vi ser inga kortsiktiga konsekvenser, men på en global nivå har detta en förödande påverkan.

Varje gång du använder dig av fossila energikällor bidrar du till en negativ påverkan på klimatet. Detta är något vi på Green Hero vill ändra på, utan att totalt begränsa dig och din livsstil.

Tanken bakom klimatkompensation är att varje individ ska själva ha möjligheten att kompensera för sitt CO2 avtryck.

Vi vill uppmana alla till att minska på sitt CO2 utsläpp genom att återvinna så mycket man kan och vid möjlighet välja att åka kollektivt istället för att köra bil och ta onödiga flygresor.

Hur kan man klimatkompensera?

Utöver att göra aktiva val i vardagen kan man även välja att abonnera en summa varje månad. Denna summa leder till att bygga förnybara energikällor åt de som inte har möjlighet att komma ikapp. Sverige har redan haft sin industriella revolution och som du säker vet var den var inte direkt miljövänlig. Därför kan vi genom klimattjänsten hjälpa icke-industrialiserade länder att komma ikapp på ett grönt och miljövänligt vis. På så sätt kompenserar ni för hela eller delar av ert utsläpp här hemma.

Vart går pengarna?

Pengarna går till diverse projekt för att satsa på förnybara energikällor i utvecklingsländer.

Alla projekt som Green Hero stöder är certifierade av en tredje part och de är i sin tur kontrollerade av WWF (Världsnaturfonden) som i samband med detta även säkerställer att jobb erbjuds till lokalbefolkningen för att förbättra den lokala ekonomin. 

(WWF ser även till att skydda den natur och biologiska 

Varför välja denna modell för klimatkompensation?

 

Du blir klimatpositiv!

I kampen mot klimatförändringar har vi alla en viktig roll att spela. Oavsett storleken på våra handlingar har de en djupgående positiv inverkan på klimatet, inte minst när de förenas med tusentals andra som också vill göra en positiv skillnad.

Gemensamma ansträngningar för förändring.

Förändringen börjar med dig. Genom att kombinera din individuella insats med alla andras kan vi skapa en kraftfull gemensam rörelse för att bekämpa klimatförändringarna. Varje liten handling, varje engagerad individ, bidrar till att forma en hållbar framtid.

Klimatpositiva åtgärder.

Genom att anta klimatpositiva åtgärder i vårt dagliga liv kan vi minska vårt kolavtryck och arbeta mot att balansera utsläppen. Det handlar om att göra medvetna val för att stödja en grönare planet och främja en mer hållbar livsstil.

En kollektiv insats för framtiden.

Det är när vi alla går samman som vi har möjlighet att skapa verklig förändring. Genom att samarbeta, dela kunskap och främja hållbara lösningar kan vi tillsammans göra vårt bidrag till att rädda vår planet och skapa en bättre framtid för kommande generationer.

Var med och bidra du också!

Rulla till toppen