Hur kan en investering i solceller betala av sig själv?

Utifrån solens strålar kan vi genom modern teknologi utvinna mer klimatsmart energi. Strålarna kan omvandlas till både värme och elektricitet. Det finns olika typer av solenergisystem solfångare och solceller. Solfångare alstrar värme och används normalt sett till att värma upp vatten, solpaneler/ solceller bildar el.

Även under mindre soliga dagar och molniga dagar alstras energi och ombildas till värme och eller el. Med hjälp av solceller kan vi ta vara på solens energi och omvandla den till el eller värme.

Vad kan solenergi göra för dig?

  • Den kan hjälpa dig göra en positiv instats för både din plånbok och klimatet.
  • Solenergin är ständigt förnybar. Iallafall sålänge du inte lever längre än de närmsta 4 miljarder åren. 
  • Solenergin avger inga negativa utsläpp som skadar miljön.
  • Du producerar din egen el, alltså har du kontroll över elpriset.
  • Du kan tjäna pengar på din överskottsel.
  • Solpanelerna kräver nästan ingen underhållning. 
  • Du kan få statligt stöd eller ROT-avdrag när du väljer att installera solceller

Börja investera hållbart med Green Hero redan idag.

Rulla till toppen