En bra investering för miljön och för ekonomin.

Solceller är en bra investering för miljön för att närproducerad el inte tappar effekt genom elnätet. Solel släpper endast ut runt 20-40 gram koldioxid per producerad kilowattimme. Detta kan jämföras med bland annat kol och naturgas som släpper ut runt 800 respektive 500 gram koldioxid per producerad kilowattimme.

Det är en bra investering för ekonomin för att ni lägger pengarna på taket och miljön istället för att betala dom till elbolagen.

Nedan kan ni boka en tid som passar er där vi tillsammans tar fram den solcellslösning ni önskar.

Boka ett TEAMS möte Online nedan

Green Heros soltjänster

Våra Solceller

Är av högsta kvalité och har en effektgaranti på 30 år som standard, vi har flera sorters paneler och på så vis kan ni välja den design ni önskar. Vi använder ett Svenskt montage system där ni får alla certifieringar och dokument ni behöver.

Klimatpositivt Elavtal

Green Hero har tagit fram ett Klimatpositivt elavtal där klimattjänsten ingår. Ambitionen är att det ska vara Världens Grönaste Elavtal, bland annat genom att investera i projekt i U-länder som resulterar i lägre utsläpp i världen och skapar arbetstillfällen för invånarna.

Komplett Installation & service

Från kontakt till installerad anläggning garanterar vi personlig och professionell service. Det innefattar allt från support till installatör och solcellskonsult.

Batterilager

Vi har tänkt steget längre, vår lösning är batteriförberedd vilket innebär att vi kan installera ett backuppbatteri på er anläggning om ni så önskar. Med ett backupbatteri kan ni nyttja den ström ni har producerat när ni behöver den.

Vårt uppdrag

Klimatkompenserad

Green Hero kämpar för att göra en så positiv klimat-förändring som möjligt. Vi kompenserar hela processen från tillverkning till installerad anläggning.

Växelriktare

Vi använder växelriktare från världens största tillverkare.
När er el kommer från er anläggning måste den omvandlas för att ni ska kunna använda den. Växelriktare är den enhet som omvandlar likström till växelström så att ni kan använda strömmen i huset.

Optimerare

Med optimerare på er anläggning kan ni se förbrukning på varje enskild panel. Optimerare används för att öka effekten av er anläggning. När en panel blir skuggad påverkas effekten hos alla andra paneler i samma sträng. Detta undviks genom att optimerare gör det möjligt att styra varje enskild panel. Optimeraren visar också om en panel inte fungerar korrekt.

Laddboxar & Laddstolpar

Vi tillhandahåller moderna laddboxar och laddstolpar för era fordon. Vi erbjuder alltid komplett installation och laddstolparna passar till alla fordon.

Rulla till toppen