GREEN BALANCE

FREKVENS REGLERING

Nätbalansering & Energiomställning

Då vi ställer om till förnybar energi blir förbrukning och produktion av el ofta i obalans. När det blåser och är soligt ute kan vi ha överskott då går frekvensen i nätet upp och det kan bli skadligt för nätet, det är där Green Balance kommer in och balanserar nätet genom att ladda batterier och elbilar eller stänga av vindkraft och solkraftverk. Motsatsen gäller vid underskott av el.

Ersättning från Svenska Kraftnät

Vi får betalt av Svenska Kraftnät eller andra nät organisationer för att balansera frekvensen i nätet, sedan får ägaren av resurserna ersättning av Green Hero.

Green Balance
Bidra till energiomställningen

Få betalt för att upplåta användandet av er energiteknik till Green Balance för energiomställningen! Green Balance använder sedan er teknik för att reglera frekvensen i nätet. 

Nätbalansering & Energiomställning:

Då vi ställer om till förnybar energi blir förbrukning och produktion av el ofta i obalans. När de blåser och är soligt ute kan vi ha överskott, då går frekvensen i nätet upp och det kan bli skadligt för nätet, det är där Green Balance kommer in och balanserar nätet genom att ladda batterier och elbilar eller stänga av vindkraft och solkraft. Motsatsen gäller vid underskott av el.

Ersättning från Svenska Kraftnät:

Vi får betalt av Svenska Kraftnät eller andra nätorganisationer, för att balansera frekvensen i nätet, sedan får ägaren av resurserna ersättning av Green Hero

Green Balance - Bidra till energiomställningen

Få betalt för att upplåta användandet av er energiteknik till Green Balance för energiomställningen! Green Balance använder sedan er teknik för att reglera frekvensen i nätet.

Batteriägare                                                                                                                                                                      Svenska Kraft Nät 

Batteriägare – Green Balance – Svenska Kraftnät

Green Balance Aggregator

Nätbalansering & Energiomställning

Då vi ställer om till förnybar energi blir förbrukning och produktion av el ofta i obalans. När det blåser och är soligt ute kan vi ha överskott, då går frekvensen i nätet upp och det kan bli skadligt för nätet, det är där Green Balance kommer in och balanserar nätet genom att ladda batterier och elbilar eller stänga av vindkraft och solkraftverk. Motsatsen gäller vid underskott av el.

Ersättning från svenska kraftnät

Vi får betalt av Svenska Kraftnät eller andra nätorganisationer, för att balansera frekvensen i nätet, sedan får ägaren av resurserna ersättning av Green Hero.

Green Balance - Bidra till energiomställningen

Få betalt för att upplåta användandet av er energiteknik till Green Balance för energiomställningen! Green Balance använder sedan er teknik för att reglera frekvensen i nätet.

Batteri Ägare

Svenska Kraftnät

Green Balance Aggregator

Rulla till toppen