Super Grönt Elavtal

Vindkraft på jordklot

Att vara elkund hos Green Hero är enkelt vi har 2 modeller, timpris & portföljförvaltat pris ni kan läsa mer om dom nedan. Alla vår elavtal har dessutom den högsta miljöklassificeringen som finns för el i Sverige: Bra Miljöval från Naturskyddföreningen. ”licens från Elklart”

Våra Elavtal

Fyll i för att gå med i vår Super Gröna Elportfölj

Elavtal

Super Grön Elportfölj

Portföljförvaltat Pris: Här är vårt mål att kapa pristoppar och komma under spotpris, med hjälp av expertgruppen som upphandlar el åt Green Hero och flera andra elbolag. Detta gör att vi kan garantera stora inköpsvolymer och pressa priserna vid pristoppar.

Portföljen består av 50% rörligt pris och 50% upphandlat pris, det är den upphandlade delen där vårt mål är att kapa pristopparna och komma under genomsnittligt spotpris.

 

Fyll i för att skaffa vårt Super Gröna Timpris

Minskad koldioxidutsläpp

Super Grönt Timpris

Timpris: Detta elavtal följer Nordpols timspotpris, vilket gör att ni kan planera er elkonsumtion till de tider på dygnet då elen är billigare och på så sätt sänka era elkostnader ordentligt.

Rulla till toppen