Solceller

Solceller eller Solenergi?

Vad menas med solenergi?

Utifrån solens strålar kan vi genom modern teknologi utvinna mer klimatsmart energi. Strålarna kan omvandlas till både värme och elektricitet. Det finns olika typer av solenergisystem solfångare och solceller. Solfångare alstrar värme och används normalt sett till att värma upp vatten, solpaneler/ solceller bildar el.

 

Även under mindre soliga dagar och molniga dagar alstras energi och ombildas till värme och eller el.

 

Med hjälp av solceller kan vi ta vara på solens energi och omvandla den till el eller värme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är fördelarna med solenergi?

  • Solenergi är både positivt för klimatet och för din ekonomi.
  • Solenergin är ständigt förnybar och kommer inte ta slut inom de närmsta 4 miljarder åren. 
  • Solenergi avger inga negativa utsläpp som koldioxid för miljön.
  • Du har mer kontroll över elpriset, eftersom du producerar din egen el.
  • Du kan t.om tjäna pengar på din överskottsel.
  • Solpanelerna kräver nästan ingen underhållning. 
  • Du kan få statligt stöd eller ROT-avdrag när du väljer att installera solceller

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Bli en Green Hero.

Rulla till toppen