Hur lång livslängd vill du ha på din investering?

I en värld där klimatförändringar har blivit en alltmer akut utmaning, har företag en viktig roll att spela för att främja hållbarhet och miljövänliga lösningar. Som ett miljöbolag är Green Hero fullt medvetet om den stora betydelsen av att leva upp till våra värderingar och principer. Därför skulle det vara totalt motsägelsefullt för oss att erbjuda eller stödja produkter som inte lever upp till vår hållbarhetsstandard, särskilt när det gäller något så viktigt som våra solpaneler.


Våra Solpaneler är en symbol för förnybar energi och en nyckelkomponent i övergången mot ett mer hållbart energisystem. Solpaneler är kraftfulla enheter har potentialen att omvandla solljus till ren el, vilket minskar beroendet av fossila bränslen och därmed minskar utsläppen av växthusgaser. 

Vi på Green Hero erbjuder våra kunder svenska solpaneler i dubbelsidigt glas, helt utan plast. Men varför just glas? Solpaneler av glas har en lång hållbarhet. Detta innebär att de inte är lika känsliga som solpaneler i plast vilka efter ett tag försämras ned. När solpanelerna försämras höjs risken för defekt extremt mycket. Detta resulterar i en stor brandrisk. När man investerar i solceller gör man det för att producera sin egna el. Inte för att bränna ner sin bostad. Eftersom Green Hero använder sig av glas som, till skillnad från plast, inte brinner är detta inte något problem. 


Solpaneler - 100% Trippeltestade för microsprickor.

Green Hero Limitless Ultra 430W

Green Hero, Limitless Ultra – Full Black – Bifacial – Glas/Glas – 430 Watt N-Type

  • 2a generationen av Limitless Serien
  • 22% Effektivitetsgrad
  • N-Type – ledande teknologin inom solcellsmarknaden.

Green Hero Limitless 415W

Green Hero, Limitless – Full Black – Bifacial – Glas/Glas – 415 Watt P-Type

  • Hög Säkerhet
  • 21,3% Effektivitetsgrad
  • PERC (Passivated Emitter Rear Cell technology)

Green Hero Park 660W

Green Hero Park 660W

  • PERC (Passivated Emitter Rear Cell technology)
  • För solcellspark & stora låglutande industritak
  • 210 mm celler
  • Silverram för ökad produktion 

Växelriktare och batteri

Huawei

Huawei är en av världens ledande leverantörer av olika solcellslösningar och deras tjänster används i mer än 170 länder. Huawei satsar väldigt mycket på att vara engagerade i forskning och utveckling i samtliga delar av deras verksamhet, framförallt på nya uppfinningar samt optimeringar för att leverera tillförlitliga produkter som maximerar effektiviteten för er solcellsinstallation.

Fördelarna med Huaweis Batteri:

Enkla att installera och starta igång

100% urladdningsdjup (DoD)

Energioptimerare integrerad i batteriet

Hög säkerhet

Montagesystem

Weland Stål

Weland Stål är en ledande leverantör av produkter för taksäkerhet med löfte att leverera pålitliga svensktillverkade produkter med lång livslängd och 30 års garanti så att du som kund kan känna dig trygg med din installationen.

Vad väntar du på? Boka ett möte idag!

Rulla till toppen