Grönt Elavtal & PPA

Grönt Elavtal

Timpris

Vårt gröna elavtal följer Nord pools tim spotpris. Detta gör att ni kan planera er elkonsumtion till de tider på dygnet då elen är som billigast och på så sätt sänka era elkostnader ordentligt. Med vårt timpris handlar du el smartare och billigare. 

Portföljförvaltat

Med hjälp av expertgrupper som upphandlar el åt Green Hero och flera andra elbolag kan vi garantera stora inköpsvolymer och pressa priserna vid höga pristoppar. Portföljen består av 50& rörligt pris och 50% upphandlat pris.

Rörligt pris

Månadens genomsnittliga spotpris går att avtalas på i form av ”rörligt pris”. Denna modellen har historiskt sätt alltid varit billigare än det fasta priset.

Produktionsanläggning

Detta är för dig som har en kraftanläggning i form a v tex solceller eller batteri, med en produktionsanläggning har du även obegränsad försäljningsvolym.

Grönt Elavtal

Timpris

Vårt gröna elavtal följer Nord pools tim spotpris. Detta gör att ni kan planera er elkonsumtion till de tider på dygnet då elen är som billigast och på så sätt sänka era elkostnader ordentligt. Med vårt timpris handlar du el smartare och billigare. 

Portföljförvaltat

Med hjälp av expertgrupper som upphandlar el åt Green Hero och flera andra elbolag kan vi garantera stora inköpsvolymer och pressa priserna vid höga pristoppar. Portföljen består av 50& rörligt pris och 50% upphandlat pris.

Rörligt pris

Månadens genomsnittliga spotpris går att avtalas på i form av ”rörligt pris”. Denna modellen har historiskt sätt alltid varit billigare än det fasta priset.

Produktionsanläggning

Detta är för dig som har en kraftanläggning i form a v tex solceller eller batteri, med en produktionsanläggning har du även obegränsad försäljningsvolym.

Vart kommer din el ifrån?

Green Heros Elavtal

1.1

Företagskunder och privatkunder med bra miljöval, 100% vindkraft med Ursprungsmärkning Bra Miljöval Vind (Naturskyddsföreningen)

100% Förnybart

CO2-Utsläpp 0 gram/kWh

Kärnbränsleavfall 0 gram/kWh

Andra Bolags Elavtal

6.1

Företagskunder och privatkunder som inte gjort ett aktivt miljöval får el utifrån den nordiska elmixen (Residualmixen)

13,7% Förnybart 

22,4% Kärnkraft 

63,9% Fossilt 

CO2-Utsläpp 467,62 gram/kWh

Kärnbränsleavfall 0,00076 gram/kWh

Var kommer din energi ifrån?

Green Heros Elavtal

1

Företagskunder och privatkunder med bra miljöval, 100% vindkraft med Ursprungsmärkning Bra Miljöval Vind (Naturskyddsföreningen)

100% Förnybart

CO2-Utsläpp 0 gram/kWh

Kärnbränsleavfall 0 gram/kWh

Andra Företags Elavtal

2

Företagskunder och privatkunder som inte gjort ett aktivt miljöval får el utifrån den nordiska elmixen (Residualmixen)

3,7% Förnybart

22,4% Kärnkraft

63,9% Fossilt

CO2-Utsläpp 467,62 gram/kWh

Kärnbränsleavfall 0,00076 gram/kWh

Power Purchase Agreement

(PPA)

Power Purchase Agreement

(PPA)

SUPER GRÖN PPA PORTFÖLJ

Green Hero har gjort det igen. Vi har utvecklat en elprodukt och eltjänst som garanterar att du överträffar marknadsindexet.

Vi har säkrat kontrakt för att bygga energiparker som kommer att förse svenska folket med förnybar energi till ett stabilt och förmånligt pris.

Vårt mål är att alla ska ha tillgång till förnybar energi och ekonomisk trygghet. Därför kommer vi inte bara att implementera våra egna planerade energiparker, utan även köpa volymer från kollegor i branschen till vår SUPER GRÖNA PPA-PORTFÖLJ. Detta kommer att säkerställa deras energiinvesteringar samt vår planets välmående och din ekonomi.

SUPER GRÖN PPA PORTFÖLJ

Green Hero har gjort det igen. Vi har utvecklat en elprodukt och eltjänst som garanterar att du överträffar marknadsindexet.

Vi har säkrat kontrakt för att bygga energiparker som kommer att förse svenska folket med förnybar energi till ett stabilt och förmånligt pris.

Vårt mål är att alla ska ha tillgång till förnybar energi och ekonomisk trygghet. Därför kommer vi inte bara att implementera våra egna planerade energiparker, utan även köpa volymer från kollegor i branschen till vår SUPER GRÖNA PPA-PORTFÖLJ. Detta kommer att säkerställa deras energiinvesteringar samt vår planets välmående och din ekonomi.

Vad är PPA?

En Power Purchase Agreement (PPA) är ett långsiktigt avtal för elförsörjning som företag kan ingå direkt med en producent, där affärsvolymen och priset är fastställt. PPA fungerar på liknande sätt som traditionella långtidskontrakt för elförsörjning, men med den extra fördelen att det främjar hållbara värden för både investerare och köpare. Genom PPA kan elproducenter investera i nya förnybara energikällor som vind- eller solkraft, exempelvis genom att bygga solparker.

För både säljare och köpare är PPAs attraktiva eftersom de möjliggör prissäkring över lång tid, vilket markant minskar pris- och leveransrisker. Ursprungligen introducerades PPAs i USA i början av 2000-talet för att övervinna kapitalutmaningar för utveckling av förnybar energi, särskilt solenergi, och företag som Solarcity, ledd av Elon Musk, var pionjärer inom detta område.

I Sverige var tidigare system som elcertifikat och ursprungsgarantier drivande för förnybar elförsörjning. Med tiden har dock priserna för certifikat sjunkit, och PPAs har nu blivit en betydande faktor för att främja förnybar energi, eftersom de minskar kapitalbindningen och säkrar intäkter över en längre period för producenter samtidigt som de ger köpare låga och stabila priser under lång tid.

Fördelarna med PPA inkluderar dels dess positiva miljöpåverkan och möjligheten för företag att stödja övergången till förnybara energikällor. Dessutom ger det en stabil elprisram över tid, vilket är särskilt värdefullt med tanke på dagens volatila elpriser. Även om PPA-priserna för närvarande är lägre i övriga Europa jämfört med Sverige, förväntas de bli mer attraktiva med ökad utbyggnad av solparker.

När man överväger PPA är det viktigt att tänka på dess långsiktiga karaktär, med avtal som sträcker sig vanligtvis över 10-15 år. Det är klokt att fundera över eventuella förändringar i elförbrukningen eller planerade företagsflyttar till andra prisområden. Ofta är det mest fördelaktigt att teckna ett PPA-avtal som täcker en del, men inte hela, företagets elförbrukning. Sammanfattningsvis innebär PPA att en elköpare ingår ett långsiktigt avtal direkt med en elproducent för en fastställd mängd el till ett avtalat pris. Det möjliggör också för producenten att investera i nya förnybara energikällor som vind- eller solkraft. Avtalen sträcker sig vanligtvis över 10-15 år.

Är PPA något för mig?

Genom ett PPA minskar du också risken för volatilitet på energimarknaden och skapar förutsättningar för en stabil budgetering. När man att förhandlar direkt med en elproducent kan du även potentiellt säkra fördelaktiga priser jämfört med att köpa el på den öppna marknaden. Detta ger dig möjlighet att förhandla om prisvillkor som är fördelaktiga för ditt företag. 

Genom att ingå i en långsiktig PPA kan företag säkra en stabil och förutsägbar prisstruktur för sin energiförbrukning. Detta är särskilt viktigt med tanke på de ibland volatila priserna på konventionell el. Med en fast prisstruktur i PPA kan företag enklare planera och budgetera för energikostnader över lång tid, vilket minimerar osäkerhet och ger ekonomisk stabilitet.

Ett långsiktigt PPA-avtal ger också förutsägbarhet för din företags långsiktiga planering och strategiska affärsutveckling. Genom att teckna ett PPA visar ditt företag engagemang för hållbarhet och förnybar energi, vilket kan stärka ditt varumärke och rykte. 

Dessutom ger det dig möjlighet att låsa in priset för el över en lång period, vanligtvis 10-15 år, vilket ger stabilitet och förutsägbarhet för ditt företags energikostnader och minimerar risken för prisvariationer på energimarknaden.

Vad är PPA?

En Power Purchase Agreement (PPA) är ett långsiktigt avtal för elförsörjning som företag kan ingå direkt med en producent, där affärsvolymen och priset är fastställt. PPA fungerar på liknande sätt som traditionella långtidskontrakt för elförsörjning, men med den extra fördelen att det främjar hållbara värden för både investerare och köpare. Genom PPA kan elproducenter investera i nya förnybara energikällor som vind- eller solkraft, exempelvis genom att bygga solparker.

För både säljare och köpare är PPAs attraktiva eftersom de möjliggör prissäkring över lång tid, vilket markant minskar pris- och leveransrisker. Ursprungligen introducerades PPAs i USA i början av 2000-talet för att övervinna kapitalutmaningar för utveckling av förnybar energi, särskilt solenergi, och företag som Solarcity, ledd av Elon Musk, var pionjärer inom detta område.

I Sverige var tidigare system som elcertifikat och ursprungsgarantier drivande för förnybar elförsörjning. Med tiden har dock priserna för certifikat sjunkit, och PPAs har nu blivit en betydande faktor för att främja förnybar energi, eftersom de minskar kapitalbindningen och säkrar intäkter över en längre period för producenter samtidigt som de ger köpare låga och stabila priser under lång tid.

Fördelarna med PPA inkluderar dels dess positiva miljöpåverkan och möjligheten för företag att stödja övergången till förnybara energikällor. Dessutom ger det en stabil elprisram över tid, vilket är särskilt värdefullt med tanke på dagens volatila elpriser. Även om PPA-priserna för närvarande är lägre i övriga Europa jämfört med Sverige, förväntas de bli mer attraktiva med ökad utbyggnad av solparker.

När man överväger PPA är det viktigt att tänka på dess långsiktiga karaktär, med avtal som sträcker sig vanligtvis över 10-15 år. Det är klokt att fundera över eventuella förändringar i elförbrukningen eller planerade företagsflyttar till andra prisområden. Ofta är det mest fördelaktigt att teckna ett PPA-avtal som täcker en del, men inte hela, företagets elförbrukning. Sammanfattningsvis innebär PPA att en elköpare ingår ett långsiktigt avtal direkt med en elproducent för en fastställd mängd el till ett avtalat pris. Det möjliggör också för producenten att investera i nya förnybara energikällor som vind- eller solkraft. Avtalen sträcker sig vanligtvis över 10-15 år.

Är PPA något för mig?

Genom ett PPA minskar du också risken för volatilitet på energimarknaden och skapar förutsättningar för en stabil budgetering. När man att förhandlar direkt med en elproducent kan du även potentiellt säkra fördelaktiga priser jämfört med att köpa el på den öppna marknaden. Detta ger dig möjlighet att förhandla om prisvillkor som är fördelaktiga för ditt företag. 

Genom att ingå i en långsiktig PPA kan företag säkra en stabil och förutsägbar prisstruktur för sin energiförbrukning. Detta är särskilt viktigt med tanke på de ibland volatila priserna på konventionell el. Med en fast prisstruktur i PPA kan företag enklare planera och budgetera för energikostnader över lång tid, vilket minimerar osäkerhet och ger ekonomisk stabilitet.

Ett långsiktigt PPA-avtal ger också förutsägbarhet för din företags långsiktiga planering och strategiska affärsutveckling. Genom att teckna ett PPA visar ditt företag engagemang för hållbarhet och förnybar energi, vilket kan stärka ditt varumärke och rykte. 

Dessutom ger det dig möjlighet att låsa in priset för el över en lång period, vanligtvis 10-15 år, vilket ger stabilitet och förutsägbarhet för ditt företags energikostnader och minimerar risken för prisvariationer på energimarknaden.

KLAGOMÅLSHANTERING

Frågor & Svar

KONSUMENTRÄTT

Det är viktigt för oss på Green Hero AB att du som kund är nöjd. Därför vill vi att du enkelt kan nå oss om det är så att våra produkter eller service inte är upp till din standard.

Så här gör ni om ni vill framföra synpunkter eller klagomål.

Kontakta vår kundservice

ENERGIRÅDGIVNING

Du kan alltid ringa och prata med vår kundservice för att få hjälp och rådgivning om din energianvändning. Vi hänvisar även till Energimyndigheten där du som konsument har möjlighet att få oberoende rådgivning och tips om energieffektiviseringsåtgärder.

KLAGOMÅLSHANTERING

KONSUMENTRÄTT

Det är viktigt för oss på Green Hero AB att du som kund är nöjd. Därför vill vi att du enkelt kan nå oss om det är så att våra produkter eller service inte är upp till din standard.

Så här gör ni om ni vill framföra synpunkter eller klagomål.

Kontakta vår kundservice

ENERGIRÅDGIVNING

Du kan alltid ringa och prata med vår kundservice för att få hjälp och rådgivning om din energianvändning. Vi hänvisar även till Energimyndigheten där du som konsument har möjlighet att få oberoende rådgivning och tips om energieffektiviseringsåtgärder.

Rulla till toppen