GREEN BALANCE

FREKVENS REGLERING

Nätbalansering

Elnätet är känsligt och frekvensen måste hållas på 50Hz detta är redan en avancerad utmanande process med stabil energiteknik så som vattenkraft, kolkraft och kärnkraft. Spannet av godkänd frekvens i nätet är mellan 49,85 – 50,15 Hz. Går frekvensen i nätet upp för mycket kan det skada nätet och produkter och utrustning som är ansluta till nätet.

Går frekvensen ner för mycket kan det stängas ner och det kan vara mycket svårt att starta upp och få det stabilt igen.

Ibland kallas nätbalansering för frekvensreglering eller frekvensbalansering.

Energiomställningen

Då vi ställer om till förnybar energi blir förbrukning och produktion av el ofta i obalans. När det blåser och är soligt ute kan vi ha överskott, då går frekvensen i nätet upp och det kan bli skadligt för nätet, det är där Green Balance kommer in och balanserar nätet genom att ladda batterier och elbilar eller stänga av vindkraft och solkraftverk. Motsatsen gäller vid underskott av el, när frekvensen går ner då laddar vi ur batterierna för att skicka in ström in nätet vilket gör att frekvensen går upp och nätet blir stabilt igen.

Ersättning från Svenska kraftnät

Få betalt för att upplåta användandet av er energiteknik till Green Balance för energiomställningen! Green Balance använder sedan er teknik för att reglera frekvensen i nätet.

10kW = 30 - 60 000SEK årlig ersättning

Green Balance Aggregator

Historiska intäkter

Data from 2021-01-01 to 2023-10-25

År | FCR-D  Upp –  Genomsnittpris/h | Total

2021                        44,86€/MW            392 973€

2022                        63,17€/MW             553 451€

2023                        40,35€/MW            288 568€

År | FCR-D  Ner –  Genomsnittpris/h | Total

2021                           0€/MW                  392 973€

2022                        32,10€/MW            281 196€

2023                        81,63€/MW            583 800€

Historiska intäkter

Data from 2021-01-01 to 2023-10-25

År                FCR-D  Upp –  Genomsnittpris/h       Total

2021                                 44,86€/MW                          392 973€

2022                                 63,17€/MW                           553 451€

2023                                 40,35€/MW                          288 568>€

År               FCR-D Ner –  Genomsnittpris/h          Total

2021                                          0€/MW                           392 973€

2022                                 32,10€/MW                           281 196€

2023                                 81,63€/MW                           583 800>€

Stödtjänster

GBM - Green Balance Module

Nyckeln till vårt VPP – Virtual Power Plant. Med vår styrmodul Green Balance Module kan vi integrerar med nästan alla produkter på marknaden, växelriktare, PCS – Power Conversion System, EMS – Energy Management System, Local Controller och så vidare. Vi kan kommunicera genom bland annat MODBUS-TCP och MODBUS-RTU och USB.

Bli Partner

Green Hero är ett partner koncept där partners till Green Hero har möjlighet att erbjuda dessa tjänster till sina kunder och allmänheten.

Stödtjänster

Stödtjänster är helt marknadsbaserade vilket innebär att de upphandlas öppet i konkurrens med hjälp av budgivning på respektive marknad. Ersättning och regelverk sker enligt de principer som gäller för respektive marknad. Deltagande är frivilligt.För att få tillåtelse att leverera stödtjänster ska en potentiell leverantör först visa att de tekniska kraven för stödtjänsten är uppfyllda genom att genomföra en så kallad förkvalificering med godkänt resultat.

FCR
Frequency Containment Reserves

FCR – Frequency Containment Reserves, innefattar 3 typer av stödtjänster FCR-D upp, FCR-D ner & FCR-N

FCR-D upp: För FCR-D upp (Uppreglering) är en Automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid driftstörningar och reglerar upp frekvensen. Aktiveras automatiskt vid frekvensintervallet 49,90-49,50 Hz för att reglera upp frekvensen.

FCR-D ned: FCR-D ner (Nedreglering) är en Automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid driftstörning och reglerar ned frekvensen. Aktiveras automatiskt vid frekvensintervallet 50,10-50,50 Hz för att reglera ner frekvensen.

FCR-N normal: FCR-N Normal (Normaldrift) är en automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid små förändringar i förbrukning eller produktion. Aktiveras automatiskt vid frekvensavvikelse inom 49,90-50,10 Hz för att hålla frekvensen stabil.

FFR
Frequency Restoration Reserves

FFR: Snabb frekvensreserv (Fast Frequency Reserve, FFR) är en automatiskt aktiverad reserv som hanterar de inledningsvis snabba och djupa (transienta) frekvensförändringar som kan uppstå vid fel vid låg nivå av rotationsenergi i det nordiska kraftsystemet. FFR är en så kallad avhjälpande åtgärd.

FRR
Frequency Restoration Reserves

FRR – Frequency Restoration Reserve, innefattar 2 typer av stödtjänster aFRR & mFRR

aFRR: Automatisk Frekvensåterställningsreserv (automatic Frequency Restoration Reserve, aFRR) aktivceras automatiskt vid en avvikelse och återställer frekvensen till 50 Hz.

mFRR: Manuell Frekvensåterställningsreserv (manual Frequency Restoration Reserve, mFRR) är en stödtjänst som aktiveras manuellt på begäran av Svenska Kraftnät den avlastar de automatiska stödtjänsterna och återställer frekvensen till 50 Hz.

Nätbalansering & Energiomställning

Då vi ställer om till förnybar energi blir förbrukning och produktion av el ofta i obalans. När det blåser och är soligt ute kan vi ha överskott då går frekvensen i nätet upp och det kan bli skadligt för nätet, det är där Green Balance kommer in och balanserar nätet genom att ladda batterier och elbilar eller stänga av vindkraft och solkraftverk. Motsatsen gäller vid underskott av el.

Ersättning från Svenska Kraftnät

Vi får betalt av Svenska Kraftnät eller andra nät organisationer för att balansera frekvensen i nätet, sedan får ägaren av resurserna ersättning av Green Hero.

Green Balance
Bidra till energiomställningen

Få betalt för att upplåta användandet av er energiteknik till Green Balance för energiomställningen! Green Balance använder sedan er teknik för att reglera frekvensen i nätet. 

Nätbalansering & Energiomställning:

Då vi ställer om till förnybar energi blir förbrukning och produktion av el ofta i obalans. När de blåser och är soligt ute kan vi ha överskott, då går frekvensen i nätet upp och det kan bli skadligt för nätet, det är där Green Balance kommer in och balanserar nätet genom att ladda batterier och elbilar eller stänga av vindkraft och solkraft. Motsatsen gäller vid underskott av el.

Ersättning från Svenska Kraftnät:

Vi får betalt av Svenska Kraftnät eller andra nätorganisationer, för att balansera frekvensen i nätet, sedan får ägaren av resurserna ersättning av Green Hero

Green Balance - Bidra till energiomställningen

Få betalt för att upplåta användandet av er energiteknik till Green Balance för energiomställningen! Green Balance använder sedan er teknik för att reglera frekvensen i nätet.

Batteriägare                                                                                                                                                                      Svenska Kraft Nät 

Batteriägare – Green Balance – Svenska Kraftnät

Green Balance Aggregator

Stödtjänster

Stödtjänster är helt marknadsbaserade vilket innebär att de upphandlas öppet i konkurrens med hjälp av budgivning på respektive marknad. Ersättning och regelverk sker enligt de principer som gäller för respektive marknad. Deltagande är frivilligt. 

För att få tillåtelse att leverera stödtjänster ska en potentiell leverantör först visa att de tekniska kraven för stödtjänsten är uppfyllda genom att genomföra en så kallad förkvalificering med godkänt resultat.

Stödtjänsterna

FCR - Frequency Containment Reserves, innefattar 3 typer av stödtjänster FCR-D upp, FCR-D ner & FCR-N
FCR-D upp

För FCR-D upp (Uppreglering) är en Automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid driftstörningar och reglerar upp frekvensen. Aktiveras automatiskt vid  frekvensintervallet 49,90-49,50 Hz för att reglera upp frekvensen.

FCR-D ned

FCR-D ner (Nedreglering) är en Automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid driftstörning och reglerar ned frekvensen. Aktiveras automatiskt vid  frekvensintervallet 50,10-50,50 Hz för att reglera ner frekvensen.

FCR-N normal

FCR-N Normal (Normaldrift) är en automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid små förändringar i förbrukning eller produktion. Aktiveras  automatiskt vid frekvensavvikelse inom 49,90-50,10 Hz för att hålla  frekvensen stabil.

FRR - Frequency Restoration Reserve, innefattar 2 typer av stödtjänster aFRR & mFRR
aFRR

Automatisk Frekvensåterställningsreserv (automatic Frequency Restoration Reserve, aFRR) aktivceras automatiskt vid en avvikelse och återställer frekvensen till 50 Hz. 

mFRR

Manuell Frekvensåterställningsreserv (manual Frequency Restoration Reserve, mFRR) är en stödtjänst som aktiveras manuellt på begäran av Svenska Kraftnät den avlastar de automatiska stödtjänsterna och återställer frekvensen till 50 Hz. 

FFR

Snabb frekvensreserv (Fast Frequency Reserve, FFR) är en automatiskt aktiverad reserv som hanterar de inledningsvis snabba och djupa (transienta) frekvensförändringar som kan uppstå vid fel vid låg nivå av rotationsenergi i det nordiska kraftsystemet. FFR är en så kallad avhjälpande åtgärd.

Ersättning från svenska kraftnät

Vi får ersättning av Svenska Kraftnät eller andra nätorganisationer, för att balansera frekvensen i nätet, sedan får partnern och eller ägaren av resurserna ersättning av Green Hero.

Nätbalansering & Frekvensreglering

Elnätet är känsligt och frekvensen måste hållas på 50Hz detta är redan en avancerad utmanande process med stabil energiteknik så som vattenkraft, kolkraft och kärnkraft. Spannet av godkänd frekvens i nätet är mellan 49,85 – 50,15 Hz. Går frekvensen i nätet upp för mycket kan det skada nätet och produkter och utrustning som är ansluta till nätet.

Går frekvensen ner för mycket kan det stängas ner och det kan vara mycket svårt att starta upp och få det stabilt igen.

Energiomställningen

Då vi ställer om till förnybar energi blir förbrukning och produktion av el ofta i obalans. När det blåser och är soligt ute kan vi ha överskott, då går frekvensen i nätet upp och det kan bli skadligt för nätet, det är där Green Balance kommer in och balanserar nätet genom att ladda batterier och elbilar eller stänga av vindkraft och solkraftverk. Motsatsen gäller vid underskott av el, när frekvensen går ner då laddar vi ur batterierna för att skicka in ström in nätet vilket gör att frekvensen går upp och nätet blir stabilt igen.

GBM - Green Balance Module

Nyckeln till vårt VPP – Virtual Power Plant. Med vår styrmodul Green Balance Module kan vi integrerar med nästan alla produkter på marknaden, växelriktare, PCS – Power Conversion System, EMS – Energy Management System, Local Controller och så vidare. Vi kan kommunicera genom bland annat MODBUS-TCP och MODBUS-RTU.

Bli Partner

Green Hero är ett partner koncept där partners till Green Hero har möjlighet att erbjuda dessa tjänster till sina kunder och allmänheten.

Green Balance - Bidra till energiomställningen

Få betalt för att upplåta användandet av er energiteknik till Green Balance för energiomställningen! Green Balance använder sedan er teknik för att reglera frekvensen i nätet.

Batteri Ägare

Svenska Kraftnät

Green Balance Aggregator

Bli Partner (kontakt landing page)

Rulla till toppen